Kontakt

PhDr. at. Mgr. Oľga Okálová, PhD.
hlavný riešiteľ výskumného projektu

NEUROSKILLS, s.r.o.
majiteľ stránky a hlavný partner výskumu pre aplikačnú prax

Zapísaná v obchodnom registri podľa § 8 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, Okresný súd Bratislava I., Číslo vložky: 134981/B

Sídlo firmy: Dobšinského 14, 903 01 Senec
IČO: 52 194 515
DIČ: 212 093 2715

www.ocnepohyby.sk
www.neuroskills.eu

Spoločnosť sa zaoberá realizáciou služieb a výskumov v oblasti spoločenských vied, poskytovaním výskumných zariadení a pomôcok pre diagnostiku špecifických vývinových a iných porúch, založených na sledovaní očných pohybov.

+421 915 930 835
olga.okalova@gmail.com